De Stichting P&V ondersteunt de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en laat ze actief meebouwen aan een solidaire wereld.

Met concrete projecten burgers en vooral jongeren aanzetten tot actieve en geŽngageerde participatie, zo kunnen we bouwen aan een zeker democratisch ideaal.

De Stichting P&V wil bij iedereen, zonder uitsluiting, het gevoel van eigenwaarde stimuleren. Ze spoort mensen aan om voor hun idealen op te komen en op die manier bij te dragen tot een rechtvaardigere samenleving.

Alle acties van de Stichting P&V zijn erop gericht om mensen samen te brengen, hen een klankbord te bieden en te helpen hun dromen en verlangens waar te maken.

people